Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM120015534
Fundamentals and technology of combustion
Includes bibliographical references (p. 779-834) and index
2002
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Fundamentals and technology of combustion.pdf 13 19
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  13 Lượt tải:  19
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Kỹ thuật Điện
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.409

: 48.719