Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024109
Định giá môi trường.$nPhần 1
Bài giảng xoay quanh các vấn đề: Định giá kinh tế; Vai trò của giá trị thiên nhiên; Định giá trên cơ sở thị trường; Kế hoạch kinh doanh khu bảo tồn
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Định giá môi trường.$nPhần 1.pdf 3 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.547.480

: 3.340