Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024110
Định giá môi trường :$bVí dụ minh họa.$nPhần 2
Bài giảng xoay quanh các vấn đề: Vốn tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Hệ thống Hạch toán vốn tài nguyên thiên nhiên và môi trường; định giá giá trị thị trường; định giá giá trị phi thị trường; giá trị văn hóa cộng đồng;
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Định giá môi trường :$bVí dụ minh họa.$nPhần 2.pdf 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.547.284

: 3.144