Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024112
Phân hạng đất đai =$bLand Classification
Bài giảng xoay quanh các vấn đề: Đặc điểm đất đai; Quan điểm phân hạng đất đai; Một số khái niệm, thuật ngữ chuyên môn; Thực tiển công tác đánh giá phân hạng đất đai ở Việt Nam; Các văn bản pháp quy ảnh hưởng đến phân hạng đất đai; Nội dung phân hạng đất
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Phân hạng đất đai =$bLand Classification.pdf 18 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  18 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.547.154

: 3.014