Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024139
Giáo trình bản đồ địa chính :$bDành cho ngành Quản lý đất đai
Bài giảng gồm 2 phần: Cơ sở lý luận chung về bản đồ học (Những khái niệm cơ bản về bản đồ học; Cơ sở toán học của bản đồ; Các phép chiếu bản đồ đã được sử dụng ở Việt Nam; Phương pháp thể hiện nội dung bản đồ); Bản đồ địa chính (Những khái niệm cơ bản về
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Giáo trình bản đồ địa chính :$bDành cho ngành Quản lý đất đai.pdf 70 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  70 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
- Văn hóa học
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.547.433

: 3.293