Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024154
Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn :$bDùng cho hệ Đại học ngành Quản lý đất đai, Môi trường phát triển nông thôn
Bài giảng gồm 4 chương: Đại cương về phát triển và phát triển nông thôn; Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phát triển nông thôn; Những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn; Ứng dụng phương pháp tiếp cận "nông dân cùng tham gia" trong quá trìn
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khoa học Môi trường
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.547.214

: 3.074