Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024160
Giáo trình mô đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá :$bTrình độ sơ cấp nghề / Dạy nghề dước 3 tháng
Bài giảng gồm 2 phần: Lý thuyết (Nguyên tắc cơ bản của việc xác định vị trí tàu bằng Vệ tinh); bài tập thực hành (Sử dụng máy Định vị vệ tinh FURUNO GP-30, Sử dụng máy Định vị vệ tinh KODEN KGP – 912, Sử dụng máy Định vị vệ tinh HAIYANG HGP - 6 6 0)
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Kỹ thuật Điện
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.687

: 28.547