Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM150024293
Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án/ $cNguyễn Ngọc Lâm
TM tài liệu tham khảo tr. 75 - 76
Gồm 2 chương: Dự án và xây dựng dự án (Dẫn nhập, Dự án, Quản lý dự án, Xây dựng dự án); các kỹ năng cần có cảu người quản lý dự án (Kỹ năng lấy quyết định, kỹ năng xây dựng nhóm cộng tác, Làm thế nào để điều hành một cách
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án/ $cNguyễn Ngọc Lâm.pdf 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.101

: 48.411