Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM170029354
Kiến thức thương mại điện tử
Gồm: Giới thiệu về internet, www, trang web; khái niệm về thương mại điện tử; nghiên cứu thị trường TMĐT; kỹ năng marketing trực tuyến; cơ sở pháp lý cho việc phát triển TMĐT; vấn đề bảo mật, an ninh trên mạng
2004
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Kiến thức thương mại điện tử.pdf 1 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.279.035

: 1.049