Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM170029360
Giáo trình thương mại điện tử căn bản
Gồm: Tổng quan về thương mại điện tử; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử; cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử; cơ sở mạng của thương mại điện tử; an ninh thương mại điện tử; thương mại điện tử giữa doanh nghiệpvà người tiêu dùng
2007
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Giáo trình thương mại điện tử căn bản.pdf 10 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  10 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.278.976

: 990