Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM170029857
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM SX gỗ Tân Nhật
Chuyên ngành: Kế toán
Không ý kiến về việc sao chép tài liệu
Khóa luận tốt nghiệp Đại học trường Đại học Thủ Dầu Một, 2012 - 20176
TM tài liệu tham khảo tr.58
Khóa luận gồm: Cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; th
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Khóa luận
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.849

: 28.237