Tài liệu số - Xem chi tiết

Hoạch định chiến lược kinh doanh tại tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8340101
Ý kiến về việc sao chép tài liệu: Đồng ý 50%
Ý kiến về việc sao chép file: Không đồng ý
Thư mục tài liệu tham khảo tr.76-79
Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn gồm 5 chương: Chương 1. Dẫn
2019
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.081.887

: 20.869