Tài liệu số - Xem chi tiết

Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Bình Dương
Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh; Mã số: 8340101
Ý kiến về việc sao chép tài liệu: Đồng ý 50%
Ý kiến về việc sao chép file: Không đồng ý
Thư mục tài liệu tham khảo tr.73-74
Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1.
2019
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  13 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.081.931

: 20.913