Tài liệu số - Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình dương
Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 8340301
Ý kiến về việc sao chép tài liệu: Đồng ý 30%
Ý kiến về việc sao chép file: Không đồng ý
Thư mục tài liệu tham khảo tr.85-86
Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Thủ Dầu Một
Luận văn gồm có 5 chương: Chương 1. Tổng quan cá
2019
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.081.866

: 20.848