Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM190039091
Big Data Now:$bCurrent Perspectives from O’Reilly Media
Sách do giáo viên cung cấp
2017
0
NULL
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Big Data Now:$bCurrent Perspectives from O’Reilly Media.pdf 7 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  7 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

6.326.968

: 7.653