Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM190039231
Các lý thuyết quản trị hiện đại
Sách do giáo viên cung cấp
Đầu trang nhan đề ghi: Trươờn Đại học Thủ Dầu Một
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Các lý thuyết quản trị hiện đại.pdf 132 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  132 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

6.326.706

: 7.391