Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000002708
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019
Gồm 5 chương: Tổng quan; xuất khẩu các mặt hàng; nhập khẩu các mặt hàng; thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu
Vie
382.09597
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019 1 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.424

: 48.734