Tài liệu số - Xem chi tiết

Ước tính tải lượng khí methane phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải rắn Nam Bình Dương bằng mô hình landgem
Gồm 3 phần: Tổng quan (Tổng quan về chất thải rắn; Tổng quan về khí methane; tổng quan một số nghiên cứu trong và ngoài nước về khí thải tại bãi chôn lấp; một số mô hình tính toán phát thải khí tại bãi chôn lấp,...); nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết luận và kiến nghị
Vie
363.7282
665.776
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.081.904

: 20.886