Tài liệu số - Xem chi tiết

Ước chung lớn nhất của các ma trận vuông
Đề tài gồm các chương: Chương 1 Kiến thức chuẩn bị; Chương 2 Ước chung lớn nhất của các ma trận vuông; Kết luận và kiến nghị
Vie
512.9434
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Ước chung lớn nhất của các ma trận vuông 1 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.442

: 30.424