Tài liệu số - Xem chi tiết

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực du lịch tại tỉnh Bình Dương đến năm 2025
Đề tài gồm các chương: Mở đầu; cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu
Vie
331.1191915774
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.495

: 30.477