Tài liệu số - Xem chi tiết

Bước đầu nghiên cứu quá trình lên men sản xuất màng cellulose sinh học từ phế phầm xơ mít
Đề tài gồm có 4 chương: Chương 1. Tổng quan tài liệu; Chương 2.Nguyên liệu và phương pháp; Chương 3.Kết quả và bàn luận; Chương 4. Kết luận và kiến nghị
Vie
660.6
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.461

: 30.443