Tài liệu số - Xem chi tiết

Bước đầu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá hiệu suất sinh thái vùng cấp tỉnh
Đề tài gồm các chương: Tổng quan (các khái niệm cơ bản; các phương pháp luận tính toán hiệu suất sinh thái vùng; kết quả nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong và ngoài nước; bộ chỉ thị trong và ngoài nước); nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết luận và kiến nghị
Vie
577
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Bước đầu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá hiệu suất sinh thái vùng cấp tỉnh 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.575

: 30.557