Tài liệu số - Xem chi tiết

Công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Đề tài gồm các chương: Cơ sở lý luận về hoạt động giáo viên chủ nhiệm trong quá trình giáo dục học sinh tiểu học; Khảo sát thực trạng về hoạt động chủ nhiệm của giáo viên ở trường Tiểu học Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đề xuất giải pháp cho công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường Tiểu học Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trong quá trình giáo dục học sinh.
Vie
372.11024
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.409

: 30.391