Tài liệu số - Xem chi tiết

Công tác quản lý hoạt động dạy và học các lớp tình thương tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Đề tài gồm các chương: Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động dạy và học các lớp tình thương tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Thực trạng về công tác quản lý hoạt động dạy và học các lớp tình thương tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy và học các lớp tình thương tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Vie
371.2
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.641

: 30.623