Tài liệu số - Xem chi tiết

Các phương pháp biến tính bề mặt Dendrimer PAMAM
Đề tài gồm các chương: tổng quan; biến tính bề mặt Dendrimer PAMAM kết quả và thảo luận; kết luận và kiến nghị
Vie
615.3
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Các phương pháp biến tính bề mặt Dendrimer PAMAM 2 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.470

: 30.452