Tài liệu số - Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh tại Tỉnh Bình Dương
Đề tài gồm 5 phần: Phần 1 Mở đầu; Phần 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu; Phần 3 Phương pháp nghiên cứu; Phần 4 Kết quả và thảo luận; Phần 5 Kết luận và kiến nghị
Vie
658.8343
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.588

: 30.570