Tài liệu số - Xem chi tiết

Chế tạo đồ chơi trong dạy học Vật lý lớp 6
Đề tài gồm các chương: Chương 1 Cơ sở lý luận; Chương 2 Thiết kế - chế tạo đồ chơi vật lý lớp 6; Chương 3 Sử dụng đồ chơi trong dạy học Vật lý lớp 6; Chương 4 kết quả
Vie
373.23835
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Chế tạo đồ chơi trong dạy học Vật lý lớp 6 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.605

: 30.587