Tài liệu số - Xem chi tiết

Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của bùn đỏ Lâm Đồng trong phản ứng oxi hóa Metylen xanh bằng hydroperoxide
Đề tài trình bày tổng quan về bùn đỏ, tình hình nghiên cứu và ứng dụng của bùn đỏ trong xử lý nước, giới thiệu về metylen xanh; Trình bày nội dung, phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm. Kết quả và thảo luận.
vie
543
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

1.091.454

: 30.436