Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM6880-17468-68
Những vấn đề trong quản trị đại học ở các nước
NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC Ở CÁC NƯỚC
0
Tạp chí quản lý giáo dục
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Những vấn đề trong quản trị đại học ở các nước.pdf 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.654

: 28.514