Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM6880-17473-58
Vai trò quản lý của nhà nước trong giáo dục Đại học - góc nhìn từ lý thuyết kinh tế học hiện đại
VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GÓC NHÌN TỪ LÝ THUYẾT KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI
0
Tạp chí quản lý giáo dục
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  4 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.682

: 28.542