Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM6880-17473-59
Chân dung người hiệu trưởng trong lãnh đạo và quản lý nhà trường phổ thông hiện nay ở nước ta
CHÂN DUNG NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
0
Tạp chí quản lý giáo dục
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.384

: 28.244