Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20150
The effect of strontium doping on structural and morphological properties of ZnO nanofilms synthesized by ultrasonic spray pyrolysis method
THE EFFECT OF STRONTIUM DOPING ON STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ZNO NANOFILMS SYNTHESIZED BY ULTRASONIC SPRAY PYROLYSIS METHOD
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.550

: 28.410