Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20153
Synthesis, crystal structure and excellent photoluminescence properties of copper (II) and cobalt (II) complexes with Bis(1[(4-butylphenyl)imino]methyl naphthalen-2-ol) Schiff base
SYNTHESIS CRYSTAL STRUCTURE AND EXCELLENT PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES OF COPPER II AND COBALT II COMPLEXES WITH BIS 1 4-BUTYLPHENYL IMINO METHYL NAPHTHALEN-2-OL SCHIFF BASE
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.809

: 28.669