Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20154
Novel copper doped Halloysite Nano Tube/silver-poly(pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) dual layer coatings on low nickel stainless steel for anti-corrosion applications
NOVEL COPPER DOPED HALLOYSITE NANO TUBE SILVER-POLY PYRROLE-CO-3 4-ETHYLENEDIOXYTHIOPHENE DUAL LAYER COATINGS ON LOW NICKEL STAINLESS STEEL FOR ANTI-CORROSION APPLICATIONS
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.423

: 28.283