Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20155
Tb3+ added sulfamic acid single crystals with optimal photoluminescence properties for opto-electric devices
TB3+ ADDED SULFAMIC ACID SINGLE CRYSTALS WITH OPTIMAL PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES FOR OPTO-ELECTRIC DEVICES
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.670

: 28.530