Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20156
Calcination temperature dependent structural modifications, tailored morphology and luminescence properties of MoO3 nanostructures prepared by sonochemical method
CALCINATION TEMPERATURE DEPENDENT STRUCTURAL MODIFICATIONS TAILORED MORPHOLOGY AND LUMINESCENCE PROPERTIES OF MOO3 NANOSTRUCTURES PREPARED BY SONOCHEMICAL METHOD
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.381

: 28.241