Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20158
Synthesis, characterization of bay-substituted perylene diimide based D-A-D type small molecules and their applications as a non-fullerene electron acceptor in polymer solar cells
SYNTHESIS CHARACTERIZATION OF BAY-SUBSTITUTED PERYLENE DIIMIDE BASED D-A-D TYPE SMALL MOLECULES AND THEIR APPLICATIONS AS A NON-FULLERENE ELECTRON ACCEPTOR IN POLYMER SOLAR CELLS
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.856

: 28.716