Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20160
Magnetic behavior and Raman spectroscopy of the composite system of CuCl2·2H2O–C12H9NO
MAGNETIC BEHAVIOR AND RAMAN SPECTROSCOPY OF THE COMPOSITE SYSTEM OF CUCL2·2H2O–C12H9NO
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Magnetic behavior and Raman spectroscopy of the composite system of CuCl2·2H2O–C12H9NO.pdf 2 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.717

: 28.577