Tài liệu số - Xem chi tiết

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non; thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non thị xã Tâm Uyên, tỉnh Bình Dương; biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Vie
372.11
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

952.502

: 18.482