Tài liệu số - Xem chi tiết

Pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
Gồm 2 chương: Những vấn đề lí luận chung về các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; thực tiễn pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại và giải pháp hoàn thiện pháp luật về các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Việt Nam;
vie
346.082175309597
332.175309597
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

952.082

: 18.062