Tài liệu số - Xem chi tiết

Pháp luật về sáp nhập Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Gồm 2 chương: Khái quát về sáp nhập ngân hàng thương mại; quy định của pháp luật Việt Nam về sáp nhập ngân hàng thương mại, thực tiễn áp dụng và đề xuất hoàn thiện; kết luận
vie
346.0821609597
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Pháp luật về sáp nhập Ngân hàng thương mại ở Việt Nam 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Đề tài NCKH SV
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

952.362

: 18.342