Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000003566
Fundamentals of Business Process Management
eng
658
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Fundamentals of Business Process Management 8 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  8 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.819.111

: 102.231