Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000003992
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
Những mẫu chuyện về đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến những ngày đầu của cuộc kháng chiến nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.
vie
895.922803
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch 8 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  8 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Chính trị học
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.819.125

: 102.245