Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000003993
Hồ Chí Minh tiểu sử
Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh: từ thời niên thiếu đến giai đoạn rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa, lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.
vie
959.704092
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Hồ Chí Minh tiểu sử 5 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  5 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Chính trị học
Thảo luận
Gửi ý kiến

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.818.860

: 101.980