Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004320
HBR Guide to Building Your Business Case (HBR Guide Series)
eng
658.4012
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. HBR Guide to Building Your Business Case (HBR Guide Series) 1 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quản trị Kinh doanh
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.955

: 28.343