Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004709
Nghiên cứu đối chiếu từ "Dao" trong Hán ngữ hiện đại và từ "Ngã", "Ngược" trong tiếng Việt
Đề tài bao gồm 4 chương: 绪论; 第一章 汉语汉语“倒”的概述; 第二章 越南语“ngã”、“ngược”的概述; 第三章 汉语汉语 “倒” 与越语 “ngã”、 “ngược”的对比.
Chi
495.1
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  204 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.713

: 28.101