Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004716
Nghiên cứu về phong tục đám ma Trung Quốc
Đề tài bao gồm 3 chương: 第一章 介绍中国的丧葬习俗; 第二章 了解葬礼过程和它的典型特征; 第三章 解码表象,禁忌和丧葬习俗在中国及周边国家的影响.
Chi
495.1
393.3
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Nghiên cứu về phong tục đám ma Trung Quốc 36 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  36 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.989

: 28.377