Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004718
Phân tích thực trạng ngành du lịch ở Phượng Hoàng cổ trấn tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Đề tài bao gồm 2 chương: 第一章:旅游发展的一些理论; 第二章:过去几年中旅游业的现状.
Chi
459.183
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  11 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.912

: 28.300