Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004720
Đối chiếu phó từ “就JIU” và “才CAI” trong tiếng Trung
Đề tài bao gồm chương: 第一章 副词 “就”; 第二章 副词“才”; 第三章 副词“就”与“才”的对比; 第四章 使用副词“就”和“才”的错误.
Chi
495.1
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Đối chiếu phó từ “就JIU” và “才CAI” trong tiếng Trung 209 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  209 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.420.832

: 28.220