Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000004721
Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn An Dương
Đề tài bao gồm 3 chương: Giới thiệu về Công ty TNHH An Dương; Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH An Dương; Nhận xét - Giải pháp.
Vie
657.7
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn An Dương 78 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  78 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.421.012

: 28.400